Najnowsze wpisy


lip 10 2014 Podzia majątku wspólnego
Komentarze: 0

Podział majątku wspólnego  budzi bardzo wiele wątpliwości, szczególnie po ustaniu wspólności majątkowej. W wielu przypadkach małżonkowie nie mają świadomości tego, jakie żądania mogą być przez nich wystosowane w toku takiego postępowania. Każdy powinien wiedzieć, że żądanie podziału majątku wspólnego nigdy nie ulega w myśl polskiego prawa przedawnieniu.

Oznacza to, że można o niego wystąpić w dowolnym momencie. Dobrze napisany wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać kilka istotnych informacji. Przede wszystkim musi on zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej, trzeba także określić dokładnie majątek, który ma dotyczyć podział. Z reguły sądowy podział majątku powinien obejmować jego całość. Tylko w niektórych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od tej zasady. Do obowiązków sądów w takiej sytuacji należy ustalenie wartości majątku oraz jego podział. Sprawa podziału może dotyczyć wielu aspektów, które z pewnością mogą się wydawać na pierwszy rzut oka niezwykle skomplikowane.